Algemene Voorwaarden Takemeto.nl
(Print on Demand via Printful)

§ 1 Definities – Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Takemeto.nl een overeenkomst aangaat. – Webshop: de website Takemeto.nl waar producten en/of diensten worden aangeboden. – Print on Demand: het proces waarbij producten pas worden gedrukt en verzonden nadat een klant een bestelling heeft geplaatst.

§ 2 Toepasselijkheid – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Takemeto.nl.

§ 3 Aanbiedingen en Overeenkomsten – Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. – Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Takemeto.nl.

§ 4 Prijzen en Betalingen – De vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. – Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen de gestelde betalingstermijn.

§ 5 Levering en Productie – Producten worden op aanvraag geproduceerd via Print on Demand. – Printful streeft ernaar bestellingen zo snel mogelijk te verzenden, rekening houdend met de productietijd van Print on Demand. – Overschrijding van de levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

§ 6 Retourneren – Voor eventuele claims met betrekking tot verkeerd bedrukte, beschadigde of defecte items moet binnen 30 dagen na ontvangst van het product een melding worden gemaakt. Indien een pakket zoekraakt tijdens het transport, moeten alle claims binnen 30 dagen na de geschatte leveringsdatum worden ingediend. Onjuiste adressen en niet-geclaimde zendingen worden teruggestuurd naar de faciliteit van Printful. Klanten die spijt hebben van hun aankoop dienen binnen 7 dagen na ontvangst contact op te nemen met de klantenservice. Volgens de EU-consumentenrichtlijn behoudt Printful zich het recht voor om retouren te weigeren. Dit beleid wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse taal.

§ 7 Garantie – Voor de artikelen die via Printful worden geleverd, geldt de garantie zoals aangeboden door Printful. Indien een garantieclaim moet worden ingediend voor een van deze artikelen, dien je rechtstreeks contact op te nemen met de klantenservice van Printful. Volg de instructies op hun website met betrekking tot garantieclaims.

§ 8 Aansprakelijkheid – Takemeto.nl werkt samen met Printful voor de productie en levering van de aangeboden artikelen. Hierdoor kan Takemeto.nl niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten, gebreken of vertragingen die voortkomen uit het productieproces of de levering door Printful. Klanten dienen zich bewust te zijn van het feit dat Takemeto.nl fungeert als tussenpersoon en dat eventuele claims met betrekking tot productkwaliteit, levering of retourzendingen rechtstreeks moeten worden gericht aan Printful. We adviseren klanten om de algemene voorwaarden van Printful te raadplegen voor meer informatie over aansprakelijkheid en retourbeleid.

§ 9 Overmacht – Takemeto.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld.

§ 10 Privacy – Takemeto.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar webshop en draagt zorg voor de persoonlijke informatie die de klant verschaft.

§ 11 Toepasselijk recht – Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.